Стари хладилници? Обърнете се към нас, всичко ни интересува и устройва за изкупуване. Конкретно руските хладилници от марката Зил са интересни за нас тъй като са най тежки,а за клиента са трудоемки и съответно с голям разход на електроенергия което само по  себе си ще рече нерентабилни за употреба. Няма значение в какво състояние са