Телефона на Брата

Имаме само един телефон 087 65 000 64

Вдигаме на всички веднага освен в моментите когато работим около машини и не сме чули повикването.Връщаме своевременно обаждане.