Купуваме всякакви оградни мрежи.Телени,метални или ламаринени. Имаме машини и оборудване и обучени хора за рязане и товарене. Имаме обемен транспорт за по-лесно и бързо товарене на адрес. Телефона ни е мобилен и е само един – 087 65 000 64 .Вдигаме на всеки и приемаме адреса. Идваме до 3 дни след заявка- парите и документите ги уреждаме