Брата купува двигатели от рейсове и автомобили Купуваме свигатели от рейсове във всякакво състояние и количество. Автомобили , части, купета и оборудване – плащаме веднага и на адрес. Под автомобили имаме предвид – автомобили, камиони, кари, автобуси, мотоциклети и мотопеди. Можем да ги изкупим както цели така и да нарежем и разглобим на място. Дори